Logo

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

Praktyczne aspekty związane z raportowaniem transakcji w JPK_V7
https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/praktyczne-aspekty-zwiazane-z-raportowaniem-transakcji-w-jpk_v7
Pomoc ze środków Funduszy Europejskich dla dolnośląskich przedsiębiorstw
https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/pomoc-ze-srodkow-funduszy-europejskich-dla-dolnoslaskich-przedsiebiorstw
Podróż służbowa i oddelegowanie – o pracy poza „normalnym” miejscem pracy
https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/podroz-sluzbowa-i-oddelegowanie-o-pracy-poza-normalnym-miejscem-pracy
Zgłoszenie na szkolenie: „Zostań dostawcą wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce”
https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/zgloszenie-na-szkolenie-zostan-dostawca-wojsk-amerykanskich-stacjonujacych-w-polsce-
Tarcza antykryzysowa u schyłku pandemii – z czego można skorzystać i jak rozliczać otrzymaną pomoc
https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/tarcza-antykryzysowa-u-schylku-pandemii-z-czego-mozna-skorzystac-i-jak-rozliczac-otrzymana-pomoc
Zostań dostawcą wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce
https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/zostan-dostawca-wojsk-amerykanskich-stacjonujacych-w-polsce
Handel między Unią Europejską a Wielką Brytanią po brexicie
https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/handel-miedzy-unia-europejska-a-wielka-brytania-po-brexicie
Poradnik Inwestora – Proces inwestycyjny a prawo ochrony środowiska
https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/poradnik-inwestora-proces-inwestycyjny-a-prawo-ochrony-srodowiska
Zwolnienia grupowe i indywidualne – różnice, możliwości i ryzyka
https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/zwolnienia-grupowe-i-indywidualne-roznice-mozliwosci-i-ryzyka
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/uprawnienia-pracownikow-zwiazane-z-rodzicielstwem
Należyta staranność w WHT (Podatek u źródła) i Cenach Transferowych
https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/nalezyta-starannosc-w-wht-podatek-u-zrodla-i-cenach-transferowych