Logo

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.

Pomoc ze środków Funduszy Europejskich dla przedsiębiorstw oraz nowe możliwości wsparcia
https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/pomoc-ze-srodkow-funduszy-europejskich-dla-przedsiebiorstw-oraz-nowe-mozliwosci-wsparcia
Zarządzanie różnorodnością: przyszłość jest tu i teraz
https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/zarzadzanie-roznorodnoscia-przyszlosc-jest-tu-i-teraz